Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti DÝHY ACER s.r.o., se sídlem Podhoří 349/42, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem, IČ: 25457560 , zapsané ve veřejném rejstříku vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová značka C 19220 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • IČO, DIČ
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu
 • adresa či sídlo společnosti
 • oprávnění k provozování k živnosti

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem plnění uzavřené smlouvy nebo objednávky a dodání objednaných služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: DÝHY ACER s.r.o., se sídlem Podhoří 349/42, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem, e-mail: dyhy.acer@seznam.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • zástupce společnosti, který nám spravuje účetní program
  daňový poradce, auditor, advokát
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.